top of page

שרה

גוברין

חברות מלאה

052-2818606

פייסבוק
אתר

כרכור

אזור:

תחומי טיפול:

פסיכותרפיה התפתחותית פסיכודינמית ופסיכודרמה

ראש התכנית לפסיכותרפיה גופנית הוליסטית במכללת כרכור. פסיכותרפיסטית פסיכודינמית, פסיכותרפיסטית גופנית. מטפלת ומדריכה בכירה בפסיכודרמה. בעלת תואר שני מאונ' חיפה (M.ed) בתחום הייעוץ והתראפיות.  מוסמכת התכנית לפסיכותרפיה פסיכודינמית של החוג לפסיכולוגיה באונ'  חיפה.

מחברת הספר "המגע הבינאישי של הפסיכודרמה - יחסי מטפל מטופל בפסיכודרמה" , חברה ב ILABP, י.ה.ת, האיגוד הישראלי  לפסיכודרמה.

בעלת קליניקה פרטית אישית וקבוצתית.

Smiling Girl
bottom of page