top of page

תכניות הכשרה מוכרות בארץ

חלק חשוב מפעילותו של הארגון האירופי היא בחינת תכניות ההכשרה בפסיכותרפיה גופנית והכרה בתכניות העומדות בסטנדרט ההכשרה המקצועית של הארגון. 

הפורום הוא גוף חשוב בארגון, אשר חברים בו בתי הספר המוכרים והוא הגוף אשר בוחן ומאשר את תכניות הלימוד.

בארץ פועלות שתי תכניות לימוד המוכרות על ידי הארגון, אשר לימוד בהן מקנה השכלה רחבה העומדת בסטנדרטים ומאפשר קבלה קלה יותר כחבר בארגון לבוגריהן.

בוגרי תכניות לימוד אחרות יכולים להתקבל גם הם כחברים בארגון אולם ידרשו לבדיקה אינדיבידואלית של השכלתם ושל הפרקטיקה המקצועית שלהם.

לימודי פסיכותרפיה גופנית

מתוך אתר המכללה:

..."מטרת המגמה לפסיכותרפיה גופנית של מכללת רידמן היא להכשיר מטפלים בפסיכותרפיה גופנית בעלי מיומנויות אבחוניות וטיפוליות גבוהות, אשר יתאימו לדרישות הסף שנקבעו להכרה מקצועית ע"י הארגון האירופאי היוקרתי EABP...

תכנית הלימודים ארבע שנתית, מקיפה ומעמיקה ומשלבת למידה תיאורטית וחווייתית. התכנית המתמקדת בהבנת הקשר בין מערכת הרגשות המודחקים לבין מתחים, כאבים ומחלות ובאופן הטיפול בהם באמצעות המגוון הרחב של הכלים הטיפוליים שמציעה הפסיכותרפיה הגופנית"....

לימודי פסיכותרפיה גופנית הוליסטית התייחסותית

מתוך אתר המכללה:

"התכנית ללימודי פסיכותרפיה גופנית הוליסטית התייחסותית במכללת כרכור, נוסדה בשנת 2009 והינה ייחודית, מקיפה ומעמיקה.


התכנית משלבת בין תוכן אקדמי, לימודי פסיכותרפיה גופנית הוליסטית, לימודי גוף-נפש, עבודה אנרגטית בשילוב תנועה ונשימה מודעת ולימודי התמחות במגע לריפוי נפשי וגופני. בתכנית מלמדים מנחים מהשורה הראשונה בתחום הפסיכותרפיה והפסיכותרפיה הגופנית. 

bottom of page