top of page

‎״זה משהו שאין לו מילים״ הרצאה ושיח על מחקר חוויות מטופלים בפסיכותרפיה גופנית בהנחיית יניב גפנרמה מטופלים חווים כששואלים אותם ״איפה זה בגוף?״ מהי החוויה בטיפול שעושה שימוש גם בכלים לא מילוליים?

 

אלו הן חלק מהשאלות בהן דן מחקר זה, העוסק, לראשונה בישראל, בחוויית הטיפול בפסיכותרפיה גופנית. 

 

דרך ראיונות עומק, מבקש המחקר לפתוח צוהר אל המניעים שמובילים מטופלים לפנות לטיפול בפסיכותרפיה גופנית, אל חוויית הטיפול והשפעותיו, וכן, אל ייחודיות הטיפול בהשוואה לטיפולים אחרים. 

 

המפגש יכלול את סקירת המחקר, הצגת הממצאים ודיון פתוח על הנושאים והשאלות סביבו.


על יניב גפנר, MA

פסיכותרפיסט גופני בגישת הביוסינתזה ומנחה קבוצות. דוקטורנט בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה.

*המחקר נערך במסגרת לימודי תואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה.

 

Komentar


bottom of page