לייבמן

אמיר

אודותי

כתובת

פרדס חנה

התמחות

Gray

פייסבוק

<a href=

https://www.facebook.com/lifepulsation/

target="_blank" style="text-decoration: underline">

https://www.facebook.com/lifepulsation/

כתובת מייל

טלפון

524070055

©2017 by הארגון והישראלי לפסיכותרפיה גופנית. Proudly created with Wix.com