top of page

סוגי חברויות בארגון

חברות מלאה:

פסיכותרפיסטים גופניים עם רקע לימודי מוכח בתחום, אשר עומדים בתנאי הקבלה הרלוונטיים (כולל השכלה, ותק, צבירת שעות טיפול אישי, הדרכה ופרקטיקה מקצועית)  ופועלים על פי התקנות והחוקים של תחום עבודתם.

חברות מלאה מקנה:

 •  תעודת חברות מודפסת מטעם הארגון האירופי לפסיכותרפיה גופנית.

 • רישום בעמוד המטפלים באתר הארגון הישראלי ובאתר ה- EABP. 

 • קבלת חומרי מידע ופרסומים של הארגון הישראלי והאירופי.

 • הנחה ברכישת מנויים למהדורה המודפסת של כתבי העת International Body Psychotherapy Journal  ו-  Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 • הנחה בדמי השתתפות בכנסים ואירועים נוספים הנערכים על ידי הארגון הישראלי.

 • הנחה בדמי השתתפות בכנסים של הארגון האירופי EABP והארגון האמריקאי USABP

 • חברות בעמותה הרשומה ('הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית' ע"ר 580561686)

 • זכות הצבעה באסיפה הכללית השנתית של הארגון הישראלי.

 • זכות הצבעה באסיפה הכללית הדו-שנתית של הארגון האירופי.

 • זכות להציע מועמדות לועד המנהל ולועדות השונות הפועלות בארגון הישראלי ובארגון האירופי.

עלות 780 ש"ח לשנה.

מלאה
WhatsApp Image 2022-08-17 at 1.43.59 PM (1).jpeg

לפירוט תנאי הקבלה ולהורדת טופס הצטרפות, לחצו כאן 

חברות מועמד (קנדידט):

מי שסיימו את הכשרתם בפסיכותרפיה גופנית, אך עדיין לא עומדים בכל תנאי החברות המלאים.

חברות קנדידקט מקנה:​

 •  רישום בעמוד המטפלים באתר הארגון הישראלי.

 • קבלת חומרי מידע ופרסומים של הארגון הישראלי והאירופי.

 • הנחה ברכישת מנויים למהדורה המודפסת של כתבי העת International Body Psychotherapy Journal  ו-  Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 • הנחה בדמי השתתפות בכנסים ואירועים נוספים הנערכים על ידי הארגון הישראלי.

 • הנחה בדמי השתתפות בכנסים של הארגון האירופי EABP והארגון האמריקאי USABP

 • חברות בעמותה הרשומה ('הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית' ע"ר 580561686)

 • זכות לפעול ולהשפיע בכל מוסדות הארגון הישראלי, כולל להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של הארגון, לעמוד לבחירה לועד ולועדות ועוד.

 • בארגון האירופי ניתנת הזכות להשתתף באסיפה הכללית (המתקיימת פעם בשנתיים) אך לא להצביע.

עלות 350 ש"ח לשנה.

קידידט
סטודנט

חברות סטודנט:

 • סטודנטים וסטודנטיות מבתי ספר הממכשירים ומלמדים פסיכותרפיה גופנית.

 • ​סטודנטים וסטודנטיות לפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ורפואה, עד גיל 28.

חברות סטודנט מקנה :

 •  הנחות והטבות לכנסים וימי עיון.

 • קבלת חומרי מידע ופרסום של האיגוד.

 • אפשרות להשתתף באסיפה הכללית של הארגון הישראלי והאירופי, ללא זכות הצבעה.

 • (החברות אינה מקנה זכות הצבעה ורישום בעמוד המטפלים באתר). 

עלות 110 ₪ לשנה.

עמית

חברות עמית:

חברים עמיתים הם אלו אשר תומכים ומקדמים את מטרות ורעיונות האיגוד ותחום הפסיכותרפיה הגופנית.

 • קבלת חומרי מידע ופרסום של האיגוד.

 • (החברות אינה מקנה זכות הצבעה, ופרסם באינדקס המטפלים). 

 • אפשרות להשתתף באסיפה הכללית של הארגון הישראלי והאירופי, ללא זכות הצבעה.

עלות 210 ש"ח לשנה.

ארגונית

חברות ארגונית:

חברים ארגוניים יכולים להיות גופים או תאגידים שעוסקים בתחום הפסיכותרפיה הגופנית.

אלו הם לרוב מוסדות לימוד, ארגונים מקצועיים ומוסדות העוסקים בשיטות ספציפיות של פסיכותרפיה גופנית, ומסכימים עם מטרות איגוד.

 • שמם מפורסם ברשימת החברים הארגוניים של האיגוד.

 • ארגונים עמיתים בעלי זכות להצביע באסיפה הכללית

 • נדרשת חברות מלאה של לפחות עמית אחד, שיוכל לייצגם באסיפה הכללית של האיגוד.

 • מקבלים את מלוא המידע.

עלות 810 ש"ח לשנה.​

כבוד

חברות כבוד:

חברות כבוד הינה עבור אלו שתרמו תרומה משמעותית לפסיכותרפיה הגופנית בכלל ולאיגוד בפרט.

יבחרו על בסיס המלצות לאיגוד ויאושרו על ידי האסיפה הכללית.

החברות היא ללא עלות.

bottom of page