top of page

ILABP- הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית 

הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית (ע"ר) הינה עמותה שקמה כדי לייצג ולשמש בית מקצועי עבור העוסקים בתחום הפסיכותרפיה הגופנית בארץ.

הארגון הוקם בשנת 2013 ומונה, נכון להיום, מעל ל- 50 חברים פעילים. הוא מהווה את השלוחה הארצית של האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית (EABP), ופועל בהתאם לסטנדרטים שלו, תוך שמירה על הייחודיות של המקצוע ואופיו בארץ.

מטרות הארגון:

 • לפעול כארגון בר-סמכא וגוף מייצג המאגד פסיכותרפיסטים באוריינטציה גופנית מכלל הגישות והזרמים.

 • לשמש בית מפרה ותומך המהווה מוקד ידע, מפגש ועשייה עבור קהילת המטפלים בתחום הפסיכותרפיה הגופנית בישראל, תוך תמיכה באינטגרציה ובדיאלוג בין הגישות השונות בתחום. 

 • לתמוך בתהליך ההכרה הרשמית של הפסיכותרפיה הגופנית כמקצוע בר-קיימא וכשיטה מדעית מוכרת של פסיכותרפיה בקרב הקהילה הטיפולית, הממסד והציבור הרחב.

 • לקדם ולפתח שרותי פסיכותרפיה גופנית בישראל בתחומי בריאות הציבור, המדע והמחקר. כגון; שילוב במקומות תעסוקה, במוסדות בריאות הנפש, בגופים ציבוריים ובארגונים שונים.

 • לפעול לגיבוש, שימור וקידום סטנדרטים מקצועיים ואתיים אשר יבטיחו רמה מקצועית נאותה עבור חברי הארגון.

 • לתפקד כנציגות הישראלית של האגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית (EABP).

הצטרפו אלינו

אנו מזמינים נשות ואנשי טיפול ותיקים

מי שבתחילת הדרך

וגם סטודנטיות וסטודנטים

לפירוט תנאי הקבלה ולהורדת טפסי הצטרפות, לחצו כאן 

מה מקנה החברות בארגון?

 • הכרה מלאה וחברות אוטומטית גם בארגון האירופאי EABP.

  זכאות להשתתף בכל הפעילויות וליהנות מהשירותים הייחודיים שמעניק הארגון לחבריו.

 • להיכלל ברשימת החברים המוכרים שמהווה תו-תקן לסטנדרט מקצועי הגבוה ביותר בתחום.

 • לחבור לקבוצה ששמה לה למטרה לקדם את פני הפסיכותרפיה הגופנית בארץ.

 • להיות חלק מקהילה דינמית, מפרה ותומכת. לתרום ולהיתרם.​​

bottom of page