top of page

אסף

אברהם

חברות מלאה

אתר
פייסבוק

052-3316501

רמת גן

אזור:

תחומי טיפול:

העמקה בגישה הרייכאינית , טיפוסי אישיות ודפוסים גופניים .

Smiling Girl

חוקר קשרים גופניים נפשיים ומערכות יחסים עם הגוף- נפש.

מעמיק בעבודה פסיכופיזית וטיפוסי אישיות וגוף .

מטפל פרטני , מלווה ומנחה קבוצות פסיכותרפיה.

bottom of page