הוד

שחם

חברות מלאה

052-6322618

פייסבוק
אתר

רמבם 48, רעננה

אזור:

תחומי טיפול:

CPTSD ,טראומה התפתחותית

כל חיי הם חקירה עמוקה ומתמשכת להבנת מצבנו והיכולת להרפא ולצמוח מתוכם.

Smiling Girl