top of page

פעילויות וסדנאות קרובות

תאריך
שעות
מקום
מנחה
אירוע
תמונה
טרם נקבע מועד
סטודיו יסמין גודר
יסמין גודר
פעולה פשוטה
23/2/2018
9:30-14:00
טרם נקבע
הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית
אסיפה כללית
2/2/2018
9:30-14:30
סמינר הקיבוצים
אריה בורשטיין
גשטלט גופנפש

אירועים קודמים

תאריך
שעות
מקום
אודות
מנחה
אירוע
תמונה
גיילה

הזמנה לצלול אל הקשר עם מערכות יחסים גופניות/רגשיות/נפשיות 

נפגוש ונקיים דיאלוג עם מהות הנשימה 

תנועה פסיכופיזית מעמיקה ודפוסים גופניים/רגשיים 

שהייה במנוחה והרפיה 

ההעמקה והתוודעות מחודשת עם יסודות הגופנפש 

יצחק גואטה
שפת הגוף ותנועה במרחב האנרגטי.
אוהל שם- רמת גן
ישי גסטר
קונסטלציה מערכתית - לחברי הארגון בלבד
bottom of page