top of page

עדכונים מה- EABP אוגוסט 2019

  1. באפריל נערכה 'הפגישה המשותפת' הדו-שנתית של הפורום והמועצה.

במסגרת הפגישה נערכים דיונים של כל אחד מהגופים בפני עצמו וכן דיונים בנושאים משותפים על מנת להגביר את שיתוף הפעולה וקידום מטרות משותפות.

בישיבה השתתפו מישראל נציגים ממכללת כרכור כחברה בפורום ונציגת הארגון הישראלי במועצה. בין יתר הנושאים שהובאו לפורום המשותף, עדכונים על התקדמות האתר החדש של הארגון, על הכנס בבולוניה, על פעולת הועד מאז האסיפה, על שינויים וחידושים בעיתון IJBP  ועוד.

2. ועדת מדע ומחקר הנחתה דיון וקבוצות חשיבה בנושא 'כיצד להגביר עידוד למחקר בפסיכותרפיה גופנית בתוך תכניות ההכשרה'. כתבות על הנושא, ניתן לקרוא בגליון האביב של ה- IBPJ.

הפורום דן בבקשות של מוסדות לימוד לקבלה, בהכרה מחדש (רה-אקרדיטציה), ועוד, וכן נערכו סדנאות קצרות של העשרה מקצועית.

3. מדי פעם מתפרסמת בקריאה לחברים להצטרפות לועדות שונות.

השנה הצטרפו חברים לועדת המחקר, ועדת סטנדרט הכשרה, וועדת פרסומים. ההשתתפות בועדות פתוחה לכל החברים המלאים בארגון, ואנחנו ממליצים מאד לבדוק מה מעניין אתכם ולשקול השתתפות.

זו הזדמנות לקחת חלק בפעילות הארגון, לפגוש אנשים מעניינים ממדינות שונות ולהשפיע. לכל ועדה היקף ואופי עבודה שונה, בכל ועדה אנשים ממדינות שונות שעובדים יחד, כך שאולי יש משהו שמתאים לכם בול?

4. בסוף יוני נערכה אסיפה וירטואלית כללית ב- EABP. כלל החברים הזכאים להצביע (חברות מלאה וארגונית) קיבלו מייל עם קישור להצבעה, וכן מסמכים להצבעה: דוח הועד לאסיפה, המתאר את הנעשה בארגון בתקופה האחרונה, דוחות כספיים ותקציב.

כמו כן באסיפה התקבל ברוב קולות שינוי בקוד האתי של הארגון, המאפשר הגשת תלונה בפרק זמן ארוך מ- 5 שנים במקרה שיש חשד לפגיעה קשה עם תוצאות מתמשכות. (הנוסח הקודם הגביל את זמן הגשת התלונה לעד- 5 שנים מהאירוע).

bottom of page