top of page

מפגש בין דורות

מפגשים פתוחים בין ותיקים לדור הצעיר
הזמנה להנחייה

אנו, כארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית רואות ומכירות באתגרים של מטפלים וסטודנטים בתחילת דרכם ורוצות למצוא דרכים לתמוך ולהקל.

כארגון, כקהילה, יש לנו את היכולת לתמוך, לחלוק ידע ואף להוות מקור להשראה, עצה ועידוד.

אנו מזמינות מטפלים ומטפלות ותיקים.ות לתת יד לדור הצעיר במסגרת מפגשים פתוחים עם  מטפלים.ות בתחילת דרכם. במפגשים, "הצעירים" יוכלו לשמוע על הדרך שעברו הותיקים  ולשאול שאלות בנוגע להתלבטויות והאתגרים בתחילת הדרך.

אנו מאמינות ומקוות שהמפגש יפתח דלת ליחסים קולגיאליים בין הדורות השונים.

 

המפגשים יוצעו ע"י "הותיקים", ללא תמורה כספית ללא עלות ל"צעירים" החברים וחברות בארגון, מתוך רצון לבסס ולחזק קשרים של נתינה וקבלה בקהילה. 

 

בכל מפגש ישתתפו מטפל.ת ותיק.ה אחד.ת (בעלי ניסיון של 15 שנה ומעלה), ומספר מטפלים/ מתמחים בתחילת הדרך.

המפגשים ייערכו בזום, למשך שעה וחצי.

 

מטפלים ומטפלות ותיקים.ות המעוניינים להתנדב ליוזמה וסטודנטים ומטפלים בתחילת הדרך המעוניינים להשתתף במפגשים מוזמנים ליצור קשר עם דנה:  dkeissary@gmail.com

bottom of page