top of page

מאמרים והרצאות בנושא התמודדות עם טראומה מאת ליאורה בר נתן


בימים אלה האתגרים החיצוניים מעצימים את האתגרים הפנימיים ומביאים להצפה, עוררות או ניתוק. 

השדה הטראומטי משותף, ולכן אנחנו המטפלים מתמודדים עם המורכבויות והקשיים שעולים אצל המטופלים שלנו ובה בעת עם האתגרים האישיים המתרחשים בתוכנו. 

כדי לסייע לנו, המטפלים, בהבנה ובדרכים המעשיות להתמודדות עם הטראומה

מצורפים שלושה מאמרים

שכתבתי בשנים האחרונות, ושתי הרצאות שהקלטתי בשבועיים הראשונים שלאחר ה 7.10.23.

הקישורים:


מאמר ״שערי הגישה לתחושה המורגשת- מודל טיפולי״

מאמר ״מודל הסולם״  


מאמר ״ איך לבודד את הקול האובדני דרך הקשבה לגוף״


הרצאה חלק א׳  ״מיפוי מצבי התמודדות עם טראומה והתנהלות במצב חירום״


הרצאה חלק ב׳ ״הזיכרון הטראומטי והדחף הגופני״


מקווה ומאמינה שחומרים אלה יוסיפו וירחיבו את הידע והמיומנויות בעבודה עם טראומה,

ימים טובים ושקטים לכולנו

ליאורה


Comments


bottom of page