top of page

שוק, הלם וטראומה: המנגנונים הגופניים וכלים לעבודה והקלה מיידית, מהפסיכותרפיה הביודינאמית, בהנחיית ענת בן ישראל.על ענת בן-ישראל: מדריכה, מנחה ומורה לפסיכותרפיה גופנית ביודינמית, בעלת המרכז ללימודי פסיכותרפיה גופנית ביודנמית בתל אביב. מלמדת בארץ, ארה“ב, אירופה ובאנגליה.
Comments


bottom of page