top of page

-הרשמה ליום העיון

"שובו של הגוף הביתה"

כרטיס ליום חמישי 30/05, 15:30-21:00

סמינר הקיבוצים (קמפוס צפוני), שושנה פרסיץ 3, תל אביב

מדיניות ביטול:

ביטול השתתפות בכנס יעשה בהודעה בכתב למייל של הארגון
במקרה של ביטול עד שבוע לפני הכנס יוחזר התשלום במלואו, מלבד דמי ביטול בגובה 50 ש"ח.

במקרה של ביטול לאחר מועד זה, התשלום לא יוחזר.

logo HBמרובע.jpg
bottom of page