top of page

הצטרפות לארגון במעמד "סטודנט"

הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית מזמין סטודנטים וסטודנטיות לפסיכותרפיה גופנית מכל מוסדות הלימוד, להצטרף אלינו.

students hat.png

חברות סטודנט מקנה :

  •  הנחות והטבות לכנסים וימי עיון.

  • קבלת חומרי מידע ופרסום של האיגוד.

  • אפשרות להשתתף באסיפה הכללית של הארגון הישראלי והאירופי, ללא זכות הצבעה.

  • (החברות אינה מקנה זכות הצבעה ורישום בעמוד המטפלים באתר). 

עלות: 130 ש"ח

כניסה חינם ליום עיון "שובו של הגוף הביתה" 30/05/2019

להרשמה:

שלחו אישור לימודים תקף לשנת הלימודים הנוכחית, הכולל:

  • שם מלא ותעודת זהות

  • שם מוסד הלימודים

  • שם תכנית הלימודים

  • שנת הלימודים (למשל שנה, א', ב' וכדומה)

 

את האישור, בצרוף פרטי התקשרות (טלפון וכתובת מייל),  יש לשלוח למייל הארגון:  ​ilabp2013@gmail.com

ועדת הקבלה תבדוק את הבקשה, ולאחר מכן יישלח אליכם מייל אישור הצטרפות, וקישור לתשלום דמי החברות

bottom of page