top of page

קול קורא להנחיית סדנאות העשרה מקצועית

אנו שמחים לעדכן כי בשנת הפעילות תש"פ נערוך סדרת מפגשים להעשרה מקצועית למטפלים תחת הכותרת "פנים שונות לפסיכותרפיה הגופנית".

הנושא נבחר כהמשך ליום העיון שהתקיים במאי, בו פגשנו מספר קולות מרתקים ומגוונים של מטפלים ומטפלות בתחום.

המפגשים יערכו מדי חודשיים, ובכל מפגש יעבירו חברים בארגון הרצאה או סדנה  על היבטים בעבודתם הקלינית.

הסדנאות  מיועדים לפסיכותרפיסטים גופניים ומטפלים מדיסיפלינות שונות.

המפגשים יערכו בימי שישי בבוקר, וימשכו כשלוש שעות.

מיקום: "בית חיים אחרים" בתל-אביב.

הסדנאות בתשלום למנחים.​

אנו מזמינים חברי ארגון (חברות מלאה) להגיש הצעותיהם לסדנה שתועבר במסגרת הסדרה.

קריטריונים להגשת הצעה לסדנה:

  • בעלי חברות מלאה מוזמנים

  • הנושא הינו חלק מהפסיכותרפיה הגופנית, כפי שהחבר רואה אותה.

  • על הסדנה לתרום להתפתחות או ההעשרה המקצועית של מטפלים.

  • המנחה מלמד.ת את הנושא היום או בעבר.

אנא שילחו את תמצית הסדנה, ופירוט הציוד הנדרש לכתובת מייל: ilabp2013@gmail.com.

בכותרת המייל אנא ציינו "הצעה לסדנה". 

bottom of page