top of page

מידן

רותם

התמחות

סוג חברות

קנדידט

אודות

טלפון:

054-2323012

מייל:

כתובת:

היובל 10, כרכור

אתר:

פייסבוק:

.אני מטפלת בפסיכותרפיה גופנית בגישה התייחסותית. בטיפול אני מתבססת על חווית החיים הרגשית והגופנית של האדם, וכן באופן בו נרקמים יחסיו של האדם עם חלקיו הפנימיים ועם סביבתו. טיפול בפסיכותרפיה גופנית מאפשר תמיכה בכל רבדי החוויה להם נזקק האדם: בחוויית חייו ובקשריו עם סביבתו, וביחס שלו לעצמו ולחוויותיו הטראומטיות. התהליך הטיפולי מחבר את האדם דרך החוויה והקשר הטיפולי לכוחות הנפש ומאפשר מקום לתקווה. עבודתי הטיפולית משלבת כלים שונים של החזקה רגשית דרך הגוף ומתמקדת בתחום ההתפתחותי. מטרתי היא לאפשר רווחת חיים דרך הבנה טובה יותר של עולמו הפנימי של המטופל.<br />עבודתי הטיפולית מתרכזת בחוויית הגוף, התחושות הפנימיות שבתוכו והחלקים המחוברים למבנה הנפשי שלו. אני מאמינה כי בתוך רגע ההוויה, בזמן שאתה נפגש עם העולם או נפגש בעצמך, הנך שוכן בתוך גופך.<br />בטיפול קיימת התייחסות לשפה ולמילים הנאמרות, שכן הן מאפשרות ליצור חוויות הדדיות של משמעות. יחד עם זאת, קיימת התייחסות רחבה להתנסויות התוך נפשיות אשר אינן באות לידי ביטוי במילים. הבנתה של החוויה בה נמצא המטופל יכולה להתרחש בשימוש בשפה המלאה המשלבת את שפת הגוף.<br />אלו הן מחשבות, רגשות והתנהגויות המעוגנות באינטראקציה הגופנית של האדם עם הסביבה. צורת הביטוי השפתית, ה&quot;איך&quot;, חשובה לעיתים יותר מאשר התוכן הנאמר. בזרם הפסיכותרפיה הגופנית אליו אני משתייכת אני נעזרת בצורת הביטוי בכדי להגיע לחוויות עמוקות, בעלות חשיבות מכרעת בתהליך הטיפולי.<br />ההבנה המשמעותית הנמצאת בבסיסו של הטיפול היא, כי התודעה של האדם היא מיזוג הקורה ברגע אחד של הוויה שנקלט מהגוף. קלט זה מציין כי זהו אתה בעל החוויה, ותחושת העצמי מתגלה כחוויית החיים.<br />הנכם מוזמנים לקחת חלק בחוויה טיפולית זו.

bottom of page