top of page

ILABP- הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית 

הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית (ע"ר) הינו עמותה שקמה כדי לייצג ולשמש בית מקצועי עבור העוסקים בתחום הפסיכותרפיה הגופנית בארץ.

הארגון הוקם בשנת 2013 ומונה, נכון להיום, כ- 50 חברים פעילים מבין מאות עוסקים בארץ.

הארגון מהווה את השלוחה הארצית של האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית (EABP), ופועל בהתאם לסטנדרטים שלו, תוך שמירה על הייחודיות של המקצוע ואופיו בארץ. 

בין מטרות הארגון:

לפתח ולקדם את התחום כמקצוע בר-קיימא וכשיטה מוכרת של פסיכותרפיה,

לשמר ולקדם סטנדרטים מקצועיים ואתיים, על מנת להבטיח  רמה מקצועית של התחום,

לשמש בית מפרה ותומך המהווה מוקד ידע, מפגש ועשייה לרווחת קהילת המטפלים בתחום הפסיכותרפיה הגופנית בישראל, תוך תמיכה באינטגרציה ובדיאלוג בין הגישות השונות בתחום.

חוויות שונות בחיים משפיעות על הרגשות וההתנהגות שלנו וגם על הגוף.

פסיכותרפיה גופנית מאפשרת לבחון חוויות ואירועים בעבר מנקודות המבט של הגוף והנפש כאחת, ובכך לאפשר לחיות בהווה חיים שלמים ומיטיבים. חיים עם שמחה ובריאות.

הסרטון מאפשר הצצה ליתרונות וליופי שבפסיכותרפיה גופנית.

הסרטון הופק עבור ה- EABP,

בבימויה של Alan Mandel, והפקתה של  Sheila Butler

פעילויות קרובות בארגון

1.jpg

אסיפה כללית

20/09/2019

סדר היום:

 •  פעילות חוויתית בצלילים

 • הצגת פעילות הועד בשנה החולפת. 

 • תכניות לעתיד, דגשים

להמשך

1.jpg

אסיפה כללית

20/09/2019

סדר היום:

 •  פעילות חוויתית בצלילים

 • הצגת פעילות הועד בשנה החולפת. 

 • תכניות לעתיד, דגשים

להמשך

1.jpg

אסיפה כללית

20/09/2019

סדר היום:

 •  פעילות חוויתית בצלילים

 • הצגת פעילות הועד בשנה החולפת. 

 • תכניות לעתיד, דגשים

להמשך

אסיפה כללית

20/09/2019

סדר היום:

 •  פעילות חוויתית בצלילים

 • הצגת פעילות הועד בשנה החולפת. 

 • תכניות לעתיד, דגשים

להמשך

1.jpg
bottom of page